regioAdvisor

WEBOVÁ APLIKACE PRO ODHALENÍ VLASTNÍHO POTENCIÁLU A NADÁNÍ

Webová aplikace pro žáky a studenty, která pomáhá pojmenovat jejich vlastní potenciál. Studenti a žáci mohou výsledky využít pro rozhodování o škole, či budoucím povolání. Náš REGIO ADVISOR je postaven na vlastním sebehodnocení a zjištění nejsilnějších talentů jedince. Výsledkem je upřesnění silných stránek, talentů a nastavení cest budoucího směřování.

Přihlášení

Přihlašovací jméno (e-mail)

Heslo